CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Nhằm đảm bảo thông tin của bạn (người truy cập website, sử dụng các dịch vụ trên website hoặc các hành động nhằm cung cấp thông tin), Hocvienivanga cung cấp những chính sách, điều lệ nhằm bảo vệ thông tin của bạn.

Thông tin mà bạn cung cấp

Chính sách bảo mật của chúng tôi áp dụng cho những thông tin mà bạn cung cấp bao gồm:

  • Họ tên
  • Số điện thoại
  • Địa chỉ
  • Email

Và những thông tin khác liên quan đến danh tính của bạn

Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn

Chúng tôi sử dụng thông tin mà bạn cung cấp trong các trường hợp:

  • Cung cấp cho bạn những dịch vụ phù hợp với thông tin mà bạn đã cung cấp
  • Cải thiện dịch vụ của chúng tôi nhằm đem lại chất lượng tốt nhất cho bạn vào những lần truy cập tiếp theo 

Thời gian lưu trữ thông tin 

Chúng tôi thực hiện việc lưu trữ thông tin của các bạn thông qua hệ thống dữ liệu của chúng tôi. Những thông tin này được chúng tôi lưu trữ vĩnh viễn. Và có thể thay đổi hoặc xoá khi có yêu cầu từ các bạn hoặc các bên có thẩm quyền 

Phương thức chỉnh sửa dữ liệu cá nhân

Trong trường hợp các bạn muốn thay đổi thông tin cá nhân hoặc muốn xoá thông tin khỏi dữ liệu của chúng tôi. Bạn hãy liên hệ với chúng tôi thông qua địa chỉ và phần liên hệ được gắn ở cuối website

Cam kết bảo mật của Hocvienivanga

Với chúng tôi, việc bảo vệ thông tin của các bạn là ưu tiên hàng đầu, những thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ luôn được bảo mật tốt nhất. Hocvienivanga cam kết sẽ không chia sẻ bất cứ thông tin nào của các bạn với mục đích thương mại hay bất kỳ một lý do nào khác gây ảnh hưởng trực tiếp đến các bạn.


Học viện Ivanga

  • Website: https://hocvienivanga.vn/
  • Địa chỉ: 11 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

 

5/5 - (1 bình chọn)