ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

Khi truy cập và sử dụng website này bạn đã đồng ý với chúng tôi về những điều khoản và điều kiện sử dụng của chúng tôi. Những điều khoản này nhằm đảm bảo quyền lợi của các bạn và chúng tôi. Chi tiết các điều khoản này sẽ được trình bày sau đây

Miễn trừ trách nhiệm

Những nội dung mà chúng tôi cung cấp như văn bản, hình ảnh, video điều được chúng tôi thu thập và chỉ mang tính chất tham khảo, cung cấp thông tin. Những nội dung này không được xem như là một bài viết học thuật mà bạn có thể nghe theo và tin tưởng hoàn toàn.

Quyền riêng tư của trẻ em

Chúng tôi tôn trọng và cam kết bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em và không thu thập hoặc lưu trữ bất kì một thông tin nào của trẻ em dưới 13 tuổi

Sử dụng nội dung

Ivanga cho phép bạn có thể tải và sử dụng những nội dung của chúng tôi cho mục đích cá nhân và phi thương mại. Quyền nội dung vẫn thuộc về Ivanga và các bên được Ivanga cấp phép.

Nếu bạn vi phạm những điều khoản này, quyền sử dụng nội dung của bạn sẽ được thu hồi và phải tiêu huỷ tất cả bản sao nội dung mà bạn đã lấy từ chúng tôi.

Website và nội dung của một bên thứ ba

Website của chúng tôi có thể sẽ chứa những liên kết đến các website của bên thứ ba. Thông tin của các website này cung cấp có thể chưa được chúng tôi xác minh. Ivanga sẽ không chịu trách nhiệm về tính chính xác, đúng đắn về thông tin nội dung của các bên thứ ba. Bạn chấp nhận rằng việc sử dụng nội dung của bên thứ ba là quyết định của bạn và bạn phải tự chịu rủi ro.

 


 

Học viện Ivanga

  • Website: https://hocvienivanga.vn/
  • Địa chỉ: 11 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Rate this page